Alexander Otsuka

Atsushi Sawada

Daijiro Matsui

Eric Hammer

First Tiger Mask

Hideki Suzuki

Jon Andersen

Josh Barnett

Katsuhisa Fujii

Montanha Silva

Naoya Ogawa

Necro Butcher

Shinichi Suzukawa

Takanori Kunou

The Predator

Yoshihiro Takayama
       

"Hitokui" Yoshiki Takahashi
Jan "The Giant" Nortje
Kazuhiro Tamura
Kazuki Okubo
Michiyoshi Ohara
Tadao Yasuda
Tom Howard
Tomko
WAKASHOYO
Yuki Kotake