currently active

Bear Fukuda

Fujiso

Jun Ogawauchi

Mototsugo Shimizu

Shinko Yamada

Spark Aoki

Skayde Jr.
 
Other Wrestlers Frequently Used: Amigo Suzuki, CHANGO, GENTARO, Go, Kamui, Kazuhiro Tamura, and Kinya Oyanagi


Bear Fukuda

Beetle Takeshi

Brahman Kei and Shu

CHANGO

Go

Hercules Oosenga

KAGETORA

Ken 45

Kinya Oyanagi

Masaaki Okimoto

Mototsugo Shimizu

Shinko Yamada

Spark Aoki

Tsutomu Oosugi

Yuki Sato


brother YASSHI
Extreme Tiger
Gran Hamada
Joe Lider
Kota Iifushi
Little Dragon
Milanito Collection a.t.
Shogo Takagi
Shuji Kondo
Taiji Ishimori
Takuya Sugawara
Touru Owashi
Ultimo Dragon
Ultimo Guerrero

Kei Sato
Koichiro Arai
Lambo Miura
Manabu Murakami
Mango Fukuda
Mini CIMA
Murcielago
Naoki Tanisaki

Pineapple Hanai
Raimu Mishima

Shu Sato
Small Dandy Fuji
SUWAcito
Taiji Ishimori
Takamichi Iwasa
Takeshi Minaminno

Anthony W. Mori
brother YASSHI
Condotti Shuji
Henry III Sugawara
Jun Ogawauchi
Kinya Oyanagei
Milano Collection AT
Noriaki Kawabata
Phillip J. Fukumasa

Raimu Mishima
Ryo Saito
Second Doi
Takamichi Iwasa
TARU
TARUcito
Touru Owashi
YOSSINO

Berlinetta Boxer/Shogo Takagi (2003-2004)
Brother YASSHI (2002-2004)
Chocoball KOBE/Chocoflake K-ICHI (1999-2001)
Condotti Shuji (2002-2004)
Dragon Kid (1999-2004)
Genki Horiguchi (1999-2004)
Henry III Sugawara/Takuya Sugawara (2004)
Judo SUWA/SUWA (1999-2004)
Jun Ogawauchi/JUN (2002-2004)
Ken'chiro Arai/Araken (1999-2004)
Kentaro Mori/Anthony W. Mori (2002-2004)
Magnum Tokyo (1999-2004)
MAKOTO/Darkness Dragon/K-Ness (1999-2003)
Masaachi Mochizuki (1999-2004)
Milano Collection AT (2002-2004)
Naoki Tanisaki (2004)

Noriaki Kawabata/BATAyan (2001-2004)
Raimu Mishima/Daniel Mishima (2001-2004)
Ricky Marvin (2001-2002)
Ryo Saito (2000-2004)
SAITO (1999-2001)
Second Doi (2002-2004)
Shiima Nobunaga/CIMA (1999-2004)
Stalker Ichikawa (1999-2004)
Sumo Fuji/Big Fuji/Don Fuji (1999-2004)
Super Shisa (2001-2004)
Susumu Mochizuki/Susumu Yokosuka (1999-2004)
Takamichi Iwasa/Michael Iwasa (2002-2004)
TARU (1999-2004)
Touru Owashi (2003-2004)
Yakushi Kanda (1999-2001)
YOSSINO (2002-2004)