Abdullah Kobayashi

Jaki Numazawa

Kankuro Hoshino

Ryuji Ito

Takayuki Ueki


Daisuke Sekimoto

Frank Atsushi

Hideyoshi Kamitani

Isamu Oshita

Kazuki Hashimoto

Kota Sekifuda

MEN's Teioh

Ryuichi Kawakami

Toshiyuki Sakuda

Yuichi Taniguchi

Yuji Okabayashi
 


Isami Kodaka

Shinobu

Takumi Tsukamoto

The Winger

Yuko Miyamoto

Craig
Daisuke Masaoka
Hercules Senga
Jun Kasai
Katsumasa Inoue
Madoka
Makoto Oishi
Onryo
Saburo Inematsu
Shiori Asahi
Shuji Ishikawa
Tsutomu Oosugi

Abdullah the Butcher
BADBOY Hido
Daikokubo Benkei
Kendo Nagasaki
Kintaro Kanemura
Mammoth Sasaki
MASADA
Masayoshi Motegi
Mitsuhiro Matsunaga
Mr. Pogo

Ryuji Yamakawa
Shadow WX
Shinya Ishikawa
Shoji Nakamaki
Shunme Matsuzaki
Takashi Sasaki
Tarzan Goto
Tetsuhiro Kuroda
Tomoaki Honma
Yoshihiro Tajiri
Yoshihito Sasaki