MAKEHEN


Daisaku Shimoda

Hiroshi Kosakai

Masato Shibata

Rikiya Fudo

Tomohiko Hashimoto
 

Other Wrestlers Frequently Used: 726, Arashi, Badboy Hido, Hate, Kintaro Kanemura, Kohei Sato, Magnitude Kishiwada, Masashi Takeda, Tatsutoshi Goto, Tetsuhiro Kuroda, and Yusaku Obata