Wrestlers Reign Length of Reign Notes
Milano Collection AT, YOSSINO, & Anthony W. Mori 1/1/1 11/7/04 to 2/05 Milano forfeited title due to injury
Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi 1/1/1 3/6/05 to 7/3/05  
CIMA, Don Fujii, & Naruki Doi 1/1/1 7/3/05 to 7/9/05  
Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi 2/2/2 7/9/05 to 7/12/05  
CIMA, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino 2/1/1 7/12/05 to 5/27/06 Title was vacated due to DQ in title match
CIMA, BxB Hulk, & Jack Evans 3/1/1 8/20/06 to 9/30/06  
Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi 3/3/3 9/30/06 to 11/18/06 Dragon Kid forfeited title due to injury
Naruki Doi, Gamma, & Masato Yoshino 2/1/2 11/19/06 to 12/26/06  
Super Shisa, Anthony W. Mori, & BxB Hulk 1/2/2 12/26/06 to 1/21/07  
Naruki Doi, Gamma, & Masato Yoshino 3/2/3 1/21/07 to 3/25/07  
CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito 4/1/4 3/25/07 to 4/9/07  
Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Gamma 2/4/3 4/9/07 to 4/15/07  
CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito 5/2/5 4/15/07 to 5/10/07  
Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong 1/3/1 5/10/07 to 7/13/07 Hulk forfeited title due to injury
Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Yoshino 3/5/4 7/22/07 to 9/9/07  
Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & K-ness 1/2/1 9/9/07 to 2/24/08  
Shingo Takagi, BxB Hulk, & YAMATO 2/4/1 2/24/08 to 5/14/08 Vacated title after a No Contest title defense
Gamma, Shingo Takagi, & YAMATO 4/3/2 5/14/08 to 6/28/08  
Kenichiro Arai, Taku Iwasa, & Shinobu 1/1/1 6/28/08 to 7/12/08  
Gamma, Yasushi Kanda, & YAMATO 5/1/3 7/12/08 to 9/28/08  
Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada 2/3/4 9/28/08 to 2/15/09  
Shingo Takagi, Dragon Kid, & Taku Iwasa 4/4/2 2/15/09 to 4/15/09  
CIMA, Gamma, & KAGETORA 6/6/1 4/15/09 to 6/7/09  
Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC 6/5/1 6/7/09 to 10/14/09  
Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii 1/3/4 10/14/09 to 5/5/10  
Takuya Sugawara, Yasushi Kanda, & Kzy 1/2/1 5/5/10 to 5/13/10  
CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi 7/7/4 5/13/10 to 10/25/10  
Yasushi Kanda, Sugawara, & Naoki Tanizaki 3/2/2 10/25/10 to 12/26/10  
CIMA, Dragon Kid, & Ricochet  9/5/1 12/26/10 to 5/15/11 Title was forfeited
Masato Yoshino, YAMATO, & Gamma 7/4/9 6/18/11 to present