Boso Boy Raito

Daigoro Kashiwa

Hiro Tonai

HIROKI

JOE

Kaji Tomato

KAZMA

Kengo Mashimo

Makoto Oishi

Marines Mask II

Randy Takuya

Riuychi Sekine

Saburo Inematsu

Shiori Asahi

Taishi Takizawa

TAKA Michinoku

YOSHIYA

Yuji Hino
   
Other Wrestlers Frequently Used: Hardcore Kid Kojiro, Kim Nam Seok, MIYAWAKI , Mr. X, and Quiet Storm


Back to Small Indy Promotions