Main Wrestlers


Daisaku Shimoda

Kankuro Hirano

Kamui

Kitten Kid

Mineo Fujita

Mr. Gannosuke

Onryo

Ricky Fuji

Soldier

Yasu Urano

Yuko Miyamoto