Roster Title History


Akihisa Takachiho

Akio Sato

Antonio Inoki

Azumafuji

Great Togo

Harold Sakata

Kantaro Hoshino

Katsuji Adachi

Kazuo Sakurada

Kim Duk

Kintaro Oki

Kokichi Endo

Masa Saito

Masahiko Kimura

Michiaki Yoshimura

Mitsuo Momota

Osamu Kido

Rikidozan

Rusher Kimura

Seiji Sakaguchi

Shohei Baba

Tatsumi Fujinami

Toshio Yamaguchi

Toyonobori

Umanosuke Ueda