Wrestlers Reign Length of Reign Successful Defenses Notes
King Kong Czaya & Tiger Jokinder 1/1 11/16/55 to 6/2/60 Unknown Defeated Rikidozan & Sakata in Final
Frank Valois & Dan Miller 1/1 6/2/60 to 6/7/60 Unknown  
Rikidozan & Toyonobori 1/1 6/7/60 to 2/3/62 Unknown  
Luther Lindsay & Ricky Waldo 1/1 2/3/62 to 2/15/62 Unknown  
Rikidozan & Toyonobori 2/2 2/15/62 to 6/4/62 Unknown  
Buddy Austin & Mike Sharpe 1/1 6/4/62 to 7/1/62 Unknown  
Rikidozan & Toyonobori 3/3 7/1/62 to 1/63 Unknown Toyonobori forfeited title due to injury
Rikidozan & Toyonobori 4/4 5/6/63 to 12/8/63 Unknown Title forfeited after Rikidozan's murder
Toyonobori & Michiaki Yoshimura 5/1 2/20/64 to 5/14/64 Unknown Defeated Iaukea & Manoukian in Final
Gene Kiniski & Caripus Hurricane 1/1 5/14/64 to 5/29/64 Unknown  
Giant Baba & Toyonobori 1/6 5/29/64 to 6/3/65 Unknown  
The Destroyer & Billy Red Lyons 1/1 6/3/65 to 7/15/65 Unknown  
Giant Baba & Toyonobori 2/7 7/15/65 to 1/5/66 Unknown Forfeited when Toyonobori leaves promotion
Killer Karl Kox & Joe Carrolo 1/1 5/23/66 to 5/28/66 Unknown Defeated Giant Baba & Yoshimura in Finals
Michiaki Yoshimura & Hiro Matsuda 2/1 5/28/66 to 6/27/66 Unknown  
Killer Karl Kox & Eddie Graham 2/1 6/27/66 to 7/1/66 Unknown  
Giant Baba & Michiaki Yoshimura 3/3 7/1/66 to 11/5/66 Unknown Forfeited when Giant Baba won singles title
Kintaro Oki & Michiaki Yoshimura 1/4 12/3/66 to 4/67 Unknown Oki forfeited title due to injury
Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura 1/5 5/26/67 to 10/31/67 Unknown Forfeited when Inoki won better title
Kintaro Oki & Michiaki Yoshimura 2/6 1/6/68 to 7/8/68 Unknown  
Skull Murphy & Klondike Bill 1/1 7/8/68 to 7/30/68 Unknown  
Kintaro Oki & Michiaki Yoshimura 3/7 7/30/68 to 1/21/69 Unknown Yoshimura forfeited when he left for the US
Antonio Inoki & Kintaro Oki 2/4 2/3/69 to 7/3/69 Unknown Forfeited so Oki could focus on singles title
Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura 3/8 8/9/69 to 10/10/69 Unknown Vacated after controversial match
Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura 4/9 10/30/69 to 12/71 Unknown Inoki forfeited title when he left promotion
Seiji Sakaguchi & Michiaki Yoshimura 1/10 12/12/71 to 1/30/73 Unknown Yoshimura forfeited title due to retirement
Gentetsu Matsuoka & Great Kojika 1/1 3/3/73 to 4/20/73 Unknown Title was vacated when JWA closed
Great Kojika & Motoshi Okuma 2/1 3/26/76 to 10/2/76 Unknown  
Jerry Oates & Ted Oates 1/1 10/2/76 to 10/21/76 Unknown  
Akihisa Takachiho & Samson Kutsuwada 1/1 10/21/76 to 6/16/77 Unknown  
Great Kojika & Motoshi Okuma 3/2 6/16/77 to 11/6/77 Unknown  
Mighty Inoue & Animal Hamaguchi 1/1 11/6/77 to 2/22/78 Unknown  
Great Kojika & Motoshi Okuma 4/3 2/22/78 to 4/79 Unknown Title vacated due to inactivity
Great Kojika & Motoshi Okuma 5/3 5/31/79 to 5/3/81 Unknown  
Kevin Von Erich & David Von Erich 1/1 5/3/81 to 6/11/81 Unknown  
Akio Sato & Takashi Ishikawa 1/1 6/11/81 to 1/63 Unknown Sato forfeited title due to injury
Mighty Inoue & Ashura Hara 2/1 2/23/83 to 2/84 Unknown Inoue forfeited title
Ashura Hara & Takashi Ishikawa 2/2 2/16/84 to 10/22/84 Unknown Title forfeited
Akio Sato & Takashi Ishikawa 2/3 4/15/85 to 7/18/85 Unknown  
Isamu Teranishi & Animal Hamaguchi 1/1 7/18/85 - Unknown Hamaguchi is replaced by Honaga
Isamu Teranishi & Norio Honaga 2/1 - 10/31/85 Unknown  
Mighty Inoue & Takashi Ishikawa 3/4 10/31/85 to 10/30/86 Unknown  
Ashura Hara & Super Strong Machine 1/1 10/30/86 to 1987 Unknown Machine forfeited title when he left promotion
Mighty Inoue & Takashi Ishikawa 4/5 7/30/87 to 3/9/88 Unknown  
Toshiaki Kawada & Samson Fuyuki 1/1 3/9/88 to 9/9/88 Unknown  
Shunji Takano & Shinichi Nakano 1/1 9/9/88 to 9/15/88 Unknown  
Toshiaki Kawada & Samson Fuyuki 2/2 9/15/88 to 6/5/89 Unknown  
Dan Kroffat & Doug Furnas 1/1 6/5/89 to 10/20/89 Unknown  
Toshiaki Kawada & Samson Fuyuki 3/3 10/20/89 to 3/2/90 Unknown  
Dan Kroffat & Doug Furnas 2/2 3/2/90 to 9/4/90 Unknown  
Tiger Mask & Kenta Kobashi 1/1 9/4/90 to 5/17/90 Unknown Tiger Mask forfeited title when he unmasks
Shinichi Nakano & Akira Taue 2/1 6/5/90 to 7/90 Unknown Nakano forfeited when he leaves promotion
Kenta Kobashi & Johnny Ace 2/1 9/7/90 to 4/6/91 Unknown  
Dynamite Kid & Johnny Smith 1/1 4/6/91 to 4/20/91 Unknown  
Dan Kroffat & Doug Furnas 3/3 4/20/91 to 7/8/91 Unknown  
Kenta Kobashi & Johnny Ace 3/2 7/8/91 to 7/18/91 Unknown  
Joel Deaton & Billy Black 1/1 7/18/91 to 7/26/91 Unknown  
Dan Kroffat & Doug Furnas 4/4 7/26/91 to 5/25/92 Unknown  
Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi 4/1 5/25/92 to 6/2/96 Unknown  
The Patriot & The Eagle 1/1 6/2/93 to 9/9/93 Unknown  
Dan Kroffat & Doug Furnas 5/5 9/9/93 to 12/5/94 Unknown Forfeited so team could focus on World Title
Jun Akiyama & Takao Omori 1/1 1/29/95 to 1/9/98 12  
Wolf Hawkfield & Johnny Smith 1/2 1/9/98 to 10/6/98 2  
Tamon Honda & Jun Izumida 1/1 10/6/98 to 2/13/99 1  
Hayabusa & Jinsei Shinzaki 1/1 2/13/99 to 6/4/99 1  
Takao Omori & Yoshihiro Takayama 2/1 6/4/99 to 8/25/99 0  
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa 1/1 8/25/99 to 9/99 0 Misawa forfeited title
Tamon Honda & Masao Inoue 2/1 10/25/99 to 6/00 3 Team forfeited title when they left promotion
Masahito Kakihara & Mitsuya Nagai 1/1 6/8/01 to 8/01 0 Kakihara forfeited title due to injury
Arashi & Koki Kitahara 1/1 9/8/01 to 1/22/02 2 Forfeited due to loss to Tenryu and Anjo
Arashi & Nobutaka Araya 2/1 4/13/02 to 6/20/03 3 Arashi forfeited when he won World Tag Title
Kohei Sato & Hirotaka Yokoi 1/1 7/19/03 to 10/10/03 3  
Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda 1/1 10/10/03 to 12/14/03 2 Kanemura vacated title due to illness
Tetsuhiro Kuroda & Mr. Gannosuke 2/1 12/25/03 to 1/2/04 0  
Great Kosuke & Shiryu 1/1 1/2/04 to 5/22/04 4  
Genichiro Tenryu & Masanobu Fuchi 1/1 5/22/04 to 11/3/04 3  
Mitsuya Nagai & Masayuki Naruse 2/1 11/3/04 to 2/2/05 2  
Buchanan & Rico 1/1 2/2/05 to 3/27/05 0 Rico forfeited title due to retirement
Shuji Kondo & "brother" YASSHI 1/1 6/19/05 to 7/26/05 1  
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima 1/1 7/26/05 to 10/29/06 3 Sasaki forfeited title due to injury
Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai 1/1 1/3/09 to 9/23/09 2 Defeated Nishimura and Fuchi in Finals
Akebono & Ryota Hama 1/1 9/23/09 to 4/29/10 3  
TARU & Big Daddy Voodoo 1/1 4/29/10 to 8/29/10 1  
Seiya Sanada & Manabu Soya 1/1 8/29/10 to 3/21/11 2  
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi 1/1 3/21/11 to 6/19/11 2  
Seiya Sanada & Manabu Soya 2/2 6/19/11 to 10/23/11 1  
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi 2/2 10/23/11 to 7/1/12 6  
Akebono & Ryota Hama 2/2 7/1/12 to 9/4/12 1 Vacated due to Akebono getting pneumonia
Koji Kanemoto & Minoru Tanaka 1/1 10/21/12 to 1/26/13 2 Defeated Honma and Miyamoto in Decision Match
Hiroshi Yamato & Hikaru Sato 1/1 1/26/13 to 2/10/13 0  
Koji Kanemoto & Minoru Tanaka 2/2 2/10/13 to 4/25/13 1  
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki 1/1 4/25/13 to 1/26/14 4  
Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru 2/1 1/26/14 to present