1991

Participants (Block Round Robin):


Stan Hansen

Mitsuharu Misawa

Dynamite Kid

Kenta Kobashi

Doug Furnas

Texas Terminator

Johnny Ace

Jumbo Tsuruta

Dan Spivey

Toshiaki Kawada

Akira Taue

Dan Kroffat

Johnny Smith

Cactus Jack

Finals:

Jumbo Tsuruta defeats Stan Hansen in 12 minutes, 53 seconds with a Jumping Knee Attack


1992

Participants (Block Round Robin):


Mitsuharu Misawa

Jumbo Tsuruta

Terry Gordy

Johnny Ace

Masanobu Fuchi

Doug Furnas

Giant Kimala II

Tsuyoshi Kikuchi

Master Blaster

Joel Deaton

Stan Hansen

Steve Williams

Toshiaki Kawada

Dan Spivey

Kenta Kobashi

Akira Taue

Dan Kroffat

Yoshinari Ogawa

David Isley

Billy Black

Finals:

Stan Hansen defeats Mitsuharu Misawa in 20 minutes, 6 seconds with a Lariat


1993

Participants (Round Robin):


Stan Hansen

Mitsuharu Misawa

Terry Gordy

Steve Williams

Toshiaki Kawada

Akira Taue

Kenta Kobashi

Davey Boy Smith

Johnny Ace

The Patriot

Dan Kroffat

Doug Furnas

Jun Akiyama
 

Finals:

Stan Hansen defeats Mitsuharu Misawa in 20 minutes, 26 seconds with a Powerbomb


1994

Participants (Round Robin):


Toshiaki Kawada

Steve Williams

Stan Hansen

Kenta Kobashi

Akira Taue

Johnny Ace

Jun Akiyama

John Nord

The Eagle

Mitsuharu Misawa

Doug Furnas

Johnny Smith

Finals:

Toshiaki Kawada defeats Steve Williams in 25 minutes, 48 seconds with a Powerbomb


1995

Participants (Round Robin):


Mitsuharu Misawa

Akira Taue

Toshiaki Kawada

Stan Hansen

Kenta Kobashi

Johnny Ace

Jun Akiyama

Doug Furnas

Dan Spivey

Dan Kroffat

Takao Omori
 

Finals:

Mitsuharu Misawa defeats Akira Taue in 27 minutes, 3 seconds with a Tiger Suplex Hold


1996

Participants (Round Robin):


Akira Taue

Steve Williams

Kenta Kobashi

Mitsuharu Misawa

Stan Hansen

Toshiaki Kawada

Gary Albright

Johnny Ace

The Patriot

Jun Akiyama

Takao Omori

Tamon Honda

Finals:

Akira Taue defeats Steve Williams in 21 minutes, 41 seconds with a Nodowa Otoshi


1997

Participants (Round Robin):


Toshiaki Kawada

Mitsuharu Misawa

Kenta Kobashi

Stan Hansen

Akira Taue

Steve Williams

Gary Albright

Johnny Ace

Jun Akiyama

Giant Kimala II

Tamon Honda

Takao Omori

Jun Izumida
 

Finals:

Toshiaki Kawada defeats Kenta Kobashi in 21 minutes, 27 seconds with a Jumping High Kick


1998

Participants (Round Robin):


Mitsuharu Misawa

Jun Akiyama

Kenta Kobashi

Toshiaki Kawada

Stan Hansen

Steve Williams

Johnny Ace

Gary Albright

Akira Taue

Takao Omori

Giant Kimala II

Wolf Hawkfield

Jun Izumida
 

Finals:

Mitsuharu Misawa defeats Jun Akiyama in 22 minutes, 5 seconds with a Running Elbow Smash


1999

Participants (Round Robin):


Kenta Kobashi

Vader

Mitsuharu Misawa

Jun Akiyama

Akira Taue

Johnny Ace

Gary Albright

Yoshihiro Takayama

Jinsei Shinzaki

Takao Omori

Finals:

Vader defeats Kenta Kobashi in 19 minutes, 11 seconds with a Vader Attack


2000

Participants (Single Elimination):


Johnny Smith

Mike Barton

Takao Omori

Steve Williams

Tamon Honda

Masao Inoue

Jun Akiyama

Akira Taue

Jun Izumida

Vader

Mitsuharu Misawa

Kenta Kobashi

Wolf Hawkfield

Yoshihiro Takayama

Toshiaki Kawada

Johnny Ace

Finals:

Kenta Kobashi defeats Takao Omori in 25 minutes, 12 seconds with a Lariat


2001

Participants (Round Robin):


Genichiro Tenryu

Taiyo Kea

Toshiaki Kawada

Steve Williams

Mike Barton

Johnny Smith

Yoshiaki Fujiwara

Jim Steele

George Hines

Mitsuya Nagai

Finals:

Genichiro Tenryu defeats Taiyo Kea in 17 minutes, 8 seconds with a Lariat


2002

Participants (Block Round Robin):


Satoshi Kojima

Mike Barton

Jim Steele

Mitsuya Nagai

Yoji Anjo

Toshiaki Kawada

Arashi

Genichiro Tenryu

Keiji Mutoh

Taiyo Kea

Steve Williams

Mike Rotundo

George Hines

Nobutaka Araya

Finals:

Keiji Mutoh defeats Mike Barton in 9 minutes, 50 seconds with a Moonsault Press


2003

Participants (Single Elimination):


Gigantes

Big John Tenta

George Hines

Arashi

Yoji Anjo

The Gladiator

Johnny Smith

Nobutaka Araya

Finals:

Satoshi Kojima (2nd Round Inclusion) defeats Arashi in 16 minutes, 30 seconds with a Lariat


2004

Participants (Block Round Robin):


Kensuke Sasaki

Keiji Mutoh

Jamal

Kaz Hayashi

Arashi

Takao Omori

Satoshi Kojima

Taiyo Kea

Toshiaki Kawada

Nobutaka Araya

Finals:

Keiji Mutoh defeats Kensuke Sasaki in 15 minutes, 33 seconds with a Moonsault Press


2005

Participants (Block Round Robin):


Satoshi Kojima

Kensuke Sasaki

Taiyo Kea

Arashi

Giant Bernard

Shuji Kondo

Toshiaki Kawada

Jamal

Chuck Palumbo

Keiji Mutoh

Buchanan

Kohei Suwama

Finals:

Kensuke Sasaki defeats Jamal in 17 minutes, 32 seconds with a Northern Lights Bomb


2006

Participants (Block Round Robin):


Suwama

Taiyo Kea

Keiji Mutoh

Kensuke Sasaki

Yutaka Yoshie

Buchanan

Minoru Suzuki

Satoshi Kojima

D-Lo Brown

Arashi

Matt Morgan

Katsuhiko Nakajima

Finals:

Taiyo Kea defeats Suwama in 20 minutes, 21 seconds with the H50


2007

Participants (Block Round Robin):


Keiji Mutoh

Suwama

Kensuke Sasaki

Taiyo Kea

Toru Owashi

Toshiaki Kawada

Satoshi Kojima

TAJIRI

Minoru Suzuki

RO'Z

Finals:

Keiji Mutoh defeats Toshiaki Kawada in 22 minutes, 28 seconds with a Moonsault Press


2008

Participants (Block Round Robin):


Hiroshi Tanahashi

Toshiaki Kawada

Keiji Mutoh

Satoshi Kojima

Taiyo Kea

Suwama

Kensuke Sasaki

Joe Doering

Minoru Suzuki

Osamu Nishimura

Finals:

Suwama defeats Hiroshi Tanahashi in 29 minutes, 49 seconds with the Last Ride


2009

Participants (Block Round Robin):


Keiji Mutoh

Kaz Hayashi

Yoshihiro Takayama

Osamu Nishimura

Joe Doering

Seiya Sanada

Satoshi Kojima

Minoru Suzuki

Taiyo Kea

Suwama

Ryota Hama

Zodiac

Finals:

Minoru Suzuki defeats Kaz Hayashi in 23 minutes, 35 seconds with a Gotch-Style Piledriver


2010

Participants (Block Round Robin):


Minoru Suzuki

Masayuki Kono

Satoshi Kojima

Ryota Hama

Seiya Sanada

Masakatsu Funaki

Suwama

KIYOSHI

René Duprée

Taiyo Kea

Finals:

Minoru Suzuki defeats Masakatsu Funaki in 13 minutes, 37 seconds with a Naked Choke